Spoločnosť MTO KOVOSPOL s.r.o. zo sídlom Kúty č.1 Trenčín PSČ 911 01, vznikla zápisom do Obchodného registra Okresného súdu Trenčíne dňa 06.04.1995

Nosným programom spoločnosti MTO KOVOSPOL je recyklácia elektronických zariadení, káblov, oprava obrábacích strojov a obchodná činnosť. Spoločnosť od svojho vzniku

vykazuje stály a postupný nárast objemu spracovaného tovaru ako aj ročného obratu .Od 1,5 mil Sk. v prvých rokoch po založení, na súčasných 1,4 mil €. za posledné roky.

Od svojho založenia bola spoločnosť budovaná a financovaná iba z vlastných prostriedkov. V roku 2005 zakúpila spoločnosť vhodné nehnuteľnosti a v septembri 2006 sa po úpravách týchto priestorov spoločnosť presťahovala do nových vlastných priestorov.

V súčasnosti zabezpečujeme spracovanie kompletného výrobného odpadu a zmätkovosti z viacerých výrobných závodov na Slovensku. Nakoľko však začal znovu nárast výroby a tým i výrobného odpadu , začali sme sa zaoberať možnosťami rozšíriť naše spracovávanie v snahe čo najviac uspokojiť záujemcov o spracovanie kompletného výrobného odpadu .

JSN Mico template designed by JoomlaShine.com