Nosným programom spoločnosti je recyklácia elektronických zariadení, káblov, oprava obrábacích strojov a obchodná činnosť.

Spoločnosť od svojho vzniku vykazuje stály a postupný nárast objemu spracovaného tovaru ako aj ročného obratu.
V súčasnosti zabezpečujeme spracovanie kompletného výrobného odpadu a zmätkov z viacerých výrobných závodov na Slovensku. ( 
Powe-one, ZŤS Kabel,Kovospol, Slovak Telekom.)

Od založenia je spoločnosť budovaná a financovaná iba z prostriedkov získaných vlastnou činnosťou. V roku 2005 spol. zakúpila priestory pre vlastnú prevádzku. Kúpa bola realizovaná s pomocou úveru OTP banky.
V septembri 2006 sa spoločnosť presťahovala do zrenovovaných vlastných priestorov. 640 m2 dielne a sociálne zariadenie, 5300 m2 voľných a obslužných priestorov.

Spoločnosť pôsobí v odvetví ktoré nadobúda čoraz väčšiu dôležitosť z celosvetového hľadiska. Po vstupe do Eur. únie sa aj u nás zvýšila podpora zo strany štátu na recykláciu a spracovanie druhotných surovín , ale i s pohľadu životného prostredia . Po vstupe do EÚ sme viazaný prispôsobiť druhotné spracovanie a zvýšiť ho na úroveň ostatných členských krajín EÚ.

Rozvoj celého hospodárstva, nové zahraničné podniky a nové zákony pre nakladanie s odpadmi vytvárajú nové možnosti i oveľa lepšie prostredie práve pre spoločnosti nášho zamerania.

Zriadenie a hlavne možnosti rozšírenia terajšej prevádzky v nových a hlavne vlastných priestoroch umožňuje spoločnosti i možnosť čerpať prostriedky na svoju činnosť z niektorých fondov EÚ určených práve na skvalitňovanie v tejto oblasti.

JSN Mico template designed by JoomlaShine.com